Nova stranica u izradi, uskoro ćete saznati više

Pokret Otoka

Adresa: Sv. Nikole 38, 21432 Stomorska

OIB: HR 47150764424

e-mail: info@islandmovement.eu

portal: www.otoci.eu


Dosadašnje zapisnike sa skupština, izvještaje o radu i programe rada dostupni su na poveznici.


© Pokret otoka, 2019